Besparelser og mindre tidsforbrug med de rette affaldssystemer i ejer- andels- og almene boligforeninger

zenzo besparelser med nedgravede containere 1

I de sidste mange år har affaldshåndtering været igennem en rivende udvikling, som følge af ny lovgivning og nye krav til kommuner og borgere. Målet er at vi skal afbrænde meget mindre, genanvende mere og udnytte ressourcerne i affaldet. Derfor er affaldshåndtering blevet et dyrt og tidskrævende aspekt i driften af ejer- og boligforeninger. Det kan gøres både nemmere og billigere, hvis der investeres i nedgravede affaldscontainere, som gør affaldshåndteringen mere effektiv, mindre miljøbelastende og billigere.

Få lavere renovationsudgifter og bedre systemer
Når en boligforening skal afregne med kommunen eller et renovationsselskab, er der en del gebyrer der skal betales.

I et eksempel for en almindelig boligforening i en gennemsnitskommune, kan man ved at skifte til nedgravede affaldscontainere, opnå en årlig besparelse på tusindvis af kroner om året i gebyrer og tillæg.

Vores udregninger, baseret på en traditionel håndtering af 660 og 250 liters containere i en almindelig boligforening, viser at det vil løbe op i flere hundrede tusinde kroner om året. 

Denne udgift er det samlede beløb for administration, genanvendelsesgebyrer samt ekstra gebyrer for tømning af pap, papir, plast, madkartoner og tekstilfraktioner. Da de traditionelle 4-hjuls containere kun rummer op til 660 liter, skal de tømmes oftere, end hvis affaldet indsamles i nedgravede affaldscontainere med lang større volumen.

Har samme boligforening installeret nedgravede affaldscontainere, der kan rumme op til 5 m3, kan man nedsætte sine samlede årlige udgifter ved langt færre tømninger, renere affaldsfraktioner og færre ekstragebyrer. 

Udgifterne til affaldshåndtering varierer fra kommune til kommune. Hvis du vil se nærmere på vores regnestykke med priserne for din kommune, udregner vi gerne et estimat på dine besparelser. Kontakt os på 70 27 19 00.

 zenzo besparelser med nedgravede containere 2

Færre boligfunktionær timer
Traditionelle affaldscontainere på hjul kræver regelmæssig håndtering og transport. Containerne skal trækkes ud til opsamlingssteder og tømmes ved hjælp af store lastbiler. Derudover kræves der timer til at rydde op omkring affaldscontainerne, fordi det er nemt for beboere at lægge affaldet forkert, smide det ved siden af containere eller at overfylde containerne. Alt sammen noget, der skal håndteres for at renovationsfolkene vil og kan tømme containerne.

Fuldt nedgravede containere etableres steder, hvor der er adgang for renovationsvognene. De tømmes med en kran af en mand, som ikke kommer i nærheden af eller i kontakt med affaldet. Boligfunktionæren involveres ikke i tømningen og kan bruge tiden på andre vigtige opgaver. 

Nedgravede affaldscontainere kan rumme op til 5 m3 affald – det er over 7 gange mere end en traditionel 660 liters container. Derfor er tømningsfrekvensen langt lavere, hvilket betyder mindre uro med støjende lasiler og skramlen med affaldscontainere i boligforeningen. Den større kapacitet og de færre tømninger reducerer også brugen af brændstof og dermed CO2-udledningen fra de store skraldebiler.

Mere plads og mindre uorden
Traditionelle affaldscontainere på hjul optager en betydelig mængde plads på boligforeningens område. De mange containere er svære at holde styr på og det er svært og tidskrævende at holde orden på de områder, der er tilegnet affaldsindsamling.

Nedgravede containere er pladsbesparende, da affaldet opbevares under jorden og kun indkastsøjlen er over jorden. Det frigiver mere plads til grønne områder, legepladser eller parkeringsfaciliteter.

I takt med at arbejdsmiljølovgivningen gradvist bliver strammet, vil det i mange tilfælde gøre det umuligt fortsat at benytte sig at 660 liters rullecontainere, hvorfor en ny løsning skal indtænkes. Nedgravede affaldsløsninger, tømmes maskinelt med kran og kommer derfor ikke på tværs af arbejdsmiljølovgivningen.

Nedgravede affaldscontainere kan leveres med specialindkast, så man i langt højere grad kan nudge beboere til at sortere deres affald korrekt. Miljøstationer med nedgravede affaldscontainere fremstår mere ryddelige og tiltalende, end et større antal plast containere. Det vil i højere grad animere beboerne til at holde det pænt og ikke smide affald ved siden af containernes indkastsøjler.

Nogle kommuner har allerede i dag mulighed for at udstede bøder til boligforeninger, hvis affaldet er fejlsorteret. Det har vist sig at 70% af restaffaldet i nogle boligforeninger er fejlsorteret – det kan måske blive dyrt for boligforeningen i fremtiden, hvis det ikke bliver bedre.

Se mere om specialindkast her

Færre lugtgener, skadedyr og brande
Med nedgravede affaldscontainere er affaldet gemt væk under jorden i en metalkasse, som er sænket ned i en betonkasse. Det nedsætter eller fjerner lugtgener fra affaldet – især om sommeren, da der også er køligere under jorden.

Med nedgravede affaldscontainere vil man opleve færre eller slet ingen problemer med rotter, da de har svært ved at komme til affaldet. Der vil også være langt mindre risiko for brand og hærværk, da affaldet er gemt væk under jorden. Indkastsøjlerne er fremstillet i stål og er yderst robuste. Det er også muligt af aflåse indkastsøjlerne fx til nytår, så ingen fristes til at smide fyrværkeri i containerne. 

De nedgravede affaldscontainere kan leveres med både lås, elektronisk adgang og fuldmelder. Det er funktioner, som i fremtiden vil være nødvendige for at holde styr på udgifterne til affaldshåndtering – både ift. hvem, der kan lægge affald i containeren, hvor meget affald den enkelte beboer genererer og om det er sorteret korrekt.

Har du brug for vejledning eller at høre mere om hvilke fordele og besparelser, der kan opnås med nedgravede affaldscontainere, så ring til os på 70 27 19 00 eller udfyld kontaktboksen herunder. Vi er klar!

zenzo besparelser med nedgravede containere 3

Vil du vide mere om ?

Ring på 70 27 19 00 eller skriv til os, så vender vi hurtigt tilbage.

Indtast dit navn!
Indtast din e-mail!
Indtast dit telefonnummer!
{Captcha:body} {Captcha:validation}{Captcha:description}
Du skal accepterer vores privatlivspolitik!
Please let us know your message.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Indtast dit navn!
Indtast din e-mailadresse!
Invalid Input
Du skal acceptere vores privatlivspolitik!

Invalid Input