Hvorfor er bioposer interessante, når vi taler om biogas?

zenzo biogasanlaeg og bioposer top

Med omvæltningerne i verden og en energikrise, der så sin begyndelse i 2022, er interessen for alternative og vedvarende energikilder blevet endnu mere aktuel.

Energistyrelsen og Biogas Danmark ser et stort potentiale i en fremtidig udvikling og anvendelse af biogas i Danmark. En udvikling der kan fortrænge brugen af fossil gas, reducere vores klimaaftryk og recirkulere vigtige næringsstoffer.

Udover at biogas erstatter fossil gas, er udvindingen af biogas også en nyttig og miljøvenlig udnyttelse af organisk affald fra landbrug, industri og private husholdninger. I stedet for at de store mængder af organisk affald fx brændes.

I Danmark udvindes der allerede biogas fra organisk affald i form af husdyrgødning, restprodukter fra industri, landbrug og husholdninger. I ”Biogas Outlook 2022” fra Biogas Danmark estimeres det at ca. 30% af det danske gasforbrug i 2022 var biogas. Det skal gerne øges og der er allerede flere planer for helt nye biogasanlæg og udvidelser af eksisterende anlæg.

Madaffald og gødning uden mikroplast
Bioposer er en vigtig faktor, når husholdningsaffald skal indsamles fra private hjem, virksomheder og institutioner. Efter udvinding af biogas bliver madaffaldet til næringsrig kompost, som kan bruges som gødning i landbruget.

Udvindingen af biogas sikrer en recirkulering og genanvendelse af vigtige næringsstoffer til gødning af landbrugsjorden. Der er fx betydelige mængder fosfor i husdyrgødning og husholdningsaffald. Fosfor er et vigtigt næringsstof, når landbrugsjorden skal gødes.

Selvom affaldsposer eller affaldssække sorteres fra madaffaldet inde bioafgasningen, vil der stadig være rester af poserne i det organiske affald. Disse rester vil være i den gødning, som spredes på markerne. Indsamles madaffaldet i komposterbare bioposer vil disse rester kompostere med tiden og forsvinde.

Hvis madaffaldet indsamles i affaldsposer i konventionel plast, vil plastrester spredes på markerne og blive liggende i årtier eller længere. Dertil vil mængden af plastrester akkumulere for hvert år, landbrugsjorden gødes på ny. Plastresterne vil med tiden blive til mikroplast.

Hvor hurtigt komposterer en biopose?
En nylig undersøgelse viser atter, at komposterbar bioplast i vores madaffald ikke udgør en risiko for forurening, når madaffald afgasses og omdannes til gødning.

Undersøgelsen “Anaerobic digestion of organic waste allows recovering energy and enhancing the subsequent bioplastic degradation in soil” konkluderer, at nedbrydningen af bioplast gennem anaerob kompostering er effektiv.

Undersøgelsen viser, at 50-70% af bioplasten nedbrydes i jorden efter 120 dage, og at bioplasten er fuldt biologisk nedbrudt inden for mindre end to år. Derfor kan biopulpen efter afgasning anvendes som gødning i landbrugsjorden uden risici.

Cirkulær økonomi i Europa
EU-landene skal genbruge eller genanvende mindst 55 % af deres husholdningsaffald i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035. Biogassektoren i EU bidrager allerede til at nå dette mål, ved at producere vedvarende energi fra lokalt indsamlet organisk affald. Ifølge EBA Statistical Report 2022 er organisk husholdningsaffald den næststørste kilde til biogasproduktion i Europa.

Ved udvinding af biogas fra organisk affald kan byer og regioner udnytte de lokale ressourcer optimalt til produktion af vedvarende energi. Samtidig udnyttes og afskaffes store mængder affald på bedste vis. Nemlig i en cyklus hvor vi dyrker fødevarer, komposterer madaffald og giver gødning tilbage til landbrugsjorden - uden fare for at forurene jorden med mikroplast.

Læs om flere gode grunde til at bruge bioposer her

Læs mere om hvorfor komposteret madaffald er godt for vores jord her

Læs mere om hvad bioplastens rolle er i cirkulær økonomi her

Vil du vide mere om ?

Ring på 70 27 19 00 eller skriv til os, så vender vi hurtigt tilbage.

Indtast dit navn!
Indtast din e-mail!
Indtast dit telefonnummer!
{Captcha:body} {Captcha:validation}{Captcha:description}
Du skal accepterer vores privatlivspolitik!
Please let us know your message.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Indtast dit navn!
Indtast din e-mailadresse!
Invalid Input
Du skal acceptere vores privatlivspolitik!

Invalid Input