Ni gode grunde til at vælge bioposer til madaffald

I Danmark vil vi gerne prioritere, at energiindhold og næringsstoffer fra indsamlet madaffald udnyttes. Madaffaldet har en høj kvalitet i genanvendelsen, og en høj andel kan genanvendes som biogas, kompost og flydende gødning til landmænd. Nogle vælger også at hjemmekompostere og lave egen jordforbedring i haven.

For at opnå det bedste resultat i genanvendelse af madaffald, er det bedst at indsamle i en certificeret og komposterbar BioBag biopose fordi man:

1. undgår plastrester i biopulpen og dermed på markerne
2. grundet åndbarheden på bioposen opnår besparelser pga. vægtreduktion.
3. udleder mindre CO2
4. opnår renere affaldsfraktion
5. udvinder næringsrig kompost til landbrugsjord uden mikroplast
6. får et produkt, som er produceret i Europa
7. får en pose, der er certificeret fuldstændig komposterbar og bionedbrydelig
8. giver et vigtigt signal til borgerne
9. giver borgerne en praktisk og brugervenlig pose

 

grund 1 til 3 2

Ingen mikroplast
Med bionedbrydelige poser er det sikkert, at man ikke forurener naturen med plastrester. BioBags poser er certificerede 100% komposterbare, og vil altid forsvinde inden for kort tid, i modsætning til fossilt plast, som kan ligge i jorden i flere årtier og forurene.

Selv ved grundig sortering, inden den videre behandling, af indsamlet madaffald, vil der være plastrester. Det er uheldigt når madaffaldet, efter afgasning, spredes som gødning på landbrugsjorden. Selvom man overholder minimumskravet om plastforekomster i det behandlede madaffald, akkumulerer andelen af plast i jorden, fordi den år for år forøges og ikke komposterer, som den bionedbrydelige plast vil gøre.

Derfor er bionedbrydelige og komposterbare poser det sikre valg, hvis man vil undgå forurenende plasterester i biopulpen.

Læs mere om mikroplast i naturen her

Vægtreduktion
Af alle de affaldsfraktioner vi sorterer i dag, er madaffald den tungeste. Derfor er det en fordel at noget af fugtigheden fra affaldet kan fordampe undervejs. Hvis en åndbar biopose anvendes i en ventileret køkkenspand, kan man ved fordampning opnå en vægtreduktion på op til 13% på tre dage1. Denne fordampning vil give en besparelse på udgifterne til transport, forbehandling, bioforgasning og forbrænding af rejekt.

Når man taler om affaldsmængder i fx størrelsesordenen 54.000 tons om året, kan vægtreduceringen give en besparelse på omkring 4,5 mio. kr. årligt. Herudover sker der en reducering af CO2 udledning ved transporten af mindre vægt. Beregnet ud fra tal fra en dansk kommune.2

Mindre C02
Hvis man kigger på CO2 regnskabet ved valg af pose til madaffald, er CO2 udslippet stor set det samme ved produktionen af bioposer og andre poser. Men pga. af det biogene indhold i bioposerne vil CO2 udslippet være lavere ved forbrænding end ved en fossil plastpose.

Bioposen har en høj elasticitet, som gør den stærk og meget brugervenlig når den fx skal foldes ud over en kant på en affaldsspand og bindes sammen. Den elasticitet kan betyde at nogle anlæg vælger at frasortere bioposerne inden videre behandlingen.

De bioplastrester der måtte være tilbage i affaldet efter sorteringen, vil kompostere 100% med resten af madaffaldet.

grund 4 til 6

Renere madaffaldsfraktion
Når borgerne får udleveret en komposterbar biopose til madaffald, giver det incitament til at være mere opmærksom omkring hvad man kommer i madaffaldsposen. Det giver en meget ren affaldsfraktion, med højere værdi fordi det kræver mindre forbehandlingen inden, madaffaldet enten går til fx et biogasanlæg eller kompostering.

Kommuner har ved undersøgelser konstateret, at renheden i madaffald stiger, når det indsamles i bionedbrydelige poser. I Frederiksberg kommune steg renheden til 97%, hvor andre poser kun var på 87%. I Frederikssund kommune steg renheden fra 75-80% til 96-99% ved skift til en bionedbrydelig pose.3

Når man sorterer madaffald, opnås også en renere restfraktion i affaldssortering, fordi den ikke forurenes med madrester. Det gør restfraktionen mere værdifuld.

Jordforbedring
Bionedbrydelige poser er som skabt til en cirkulær værdikæde. Madaffald er en vigtig ressource, hvorfra man både kan udvinde energi og levere vigtige næringsstoffer tilbage til landbrugsjorden.

Bioposens rolle i denne sammenhæng er først og fremmest, at den nedbrydes fuldstændigt og komposterer sammen med madaffaldet, og derfor ikke medfører en risiko for mikroplastforurening. Dernæst er bioposen med til at øge renheden af madaffaldet, når borgerne indsamler i en biopose.

Hvorfor forbrænde organisk affald, når man kan udvinde miljøvenligt biogas af affaldet og senere bruge restproduktet som naturlig gødning af landbrugsjorden? Alle løsninger med afgasning af madaffald og derefter anvendelse på landbrugsjord, medfører fx bedre udnyttelse af den begrænsede ressource fosfor.

Læs mere om bioplastens rolle i cirkulær økonomi her

Europæisk produktion
Vi synes ikke, at det giver mening at købe miljøvenlige komposterbare og bionedbrydelige poser, som er produceret fx i Fjernøsten. Disse poser fragtes ca. 7000 km over verdenshavene – ofte på containerskibe, som er nogle af de store syndere, når det kommer til CO2 udledning.

Man skal ikke kigge isoleret på om en biopose lever op til krav om komposteringsevne og vælge den laveste pris. Det er også vigtigt at se på de forhold bioposen er produceret under og hvor meget energi, der er brugt på produktion og fragt til Europa. Det er væsentligt at vurdere hele bioposens levetid fra produktion til transport, brugervenlighed for borgerne, hvordan den optimerer affaldsfraktionen og til sidst, at den ikke skaber mikroplast, når komposten spredes på marken.

BioBag holder fast i en europæisk produktion med europæiske råvarer, så vi kan producere i nærheden af vores kunder. Komposterbare produkter har en begrænset levetid. Den levetid skal komme vores kunder til gode og ikke bruges på lang transport fra Østen.

Heldigvis kan vi se, at flere offentlige udbud på komposterbare og bionedbrydelige bioposer nu stiller betingelsen, at produkterne skal være produceret i Europa.

Læs mere: Spiller geografien en rolle når man vil være miljørigtig?

grund 7 til 9

Certificering
Alle BioBags komposterbare produkter er certificerede. Det er vigtigt for os og ikke mindst vores kunder, at vores produkter er dokumenterede miljøvenlige og lever op til alle krav om komposteringsevne ift. internationale standarder.

Bionedbrydelighed- og komposteringsevne er meget afhængig af hvilke forhold bioplasten nedbrydes under. Er det i vand, jord, industrielt komposteringsanlæg eller blot hjemme i havens kompostbunke? Det tages der højde for ved certificeringerne.

Forskellige miljøer har forskellige temperaturer og mikroorganismer. Det har betydning for om nedbrydningen sker over længere eller kortere tid. Derfor er det vigtig at være opmærksom på, at certificeringen af produktet passer til den komposteringsproces man forventer bioplasten ender i.

En komposterbar biopose vil altid nedbrydes 100% - det garanterer certificeringen. De forhold bioposen komposterer under, afgør hvor længe komposteringen tager.

Læs mere: Certificering af komposterbare produkter skaber troværdighed og gennemsigtighed

Vigtig signalværdi
Klima og miljø har været på dagsordenen herhjemme i mange år. Hvis man skal ændre befolkningens adfærd i en bestemt retning, har det ofte vist sig at information og ikke mindst lovgivning er effektive værktøjer. Det hjælper også, når offentlige institutioner viser vejen og lever op til den adfærd de forventer af borgerne.

Ved at udlevere komposterbare og bionedbrydelige poser til indsamling af madaffald, kan kommunen skabe opmærksomhed omkring mindre spredning og ophobning af plast i naturen. I den videre behandling af madaffaldet skal der ikke bruges energi på at frasortere fossile plastposer og eftersom en biopose nedbrydes helt, er der ingen fare for, at der spredes fossilt mikroplast på vores landbrugsjord, når det afgassede madaffald spredes som gødning.

Når kommunen udvinder energi fra madaffaldet, som erstatter el fra kulbaserede elproduktion, og bruger den afgassede biopulp til næringsrig gødning af landbrugsjorden, giver det mening for borgerne at være omhyggelige med affaldssorteringen.

Det er en signalværdi, som kan være med til at borgere i højere grad støtter op om en grundig og effektiv affaldssortering og ser at affald er en vigtig ressource, hvis den håndteres rigtigt.

Bioposer er praktiske og brugervenlige
Selvom en pose er bionedbrydelig og komposterbar, betyder det ikke at den er mere skrøbelig og besværlig at bruge for borgerne.

BioBags bioposer er stærke og har højere elasticitet end almindelige plastposer. Posen er tæt og holder på væske, samtidig er den også åndbar og tillader derfor at fugt i madaffaldet fordamper, specielt i kombination med en ventileret spand. Fordampningen betyder også at madaffaldet ikke mugner så hurtigt, hvilket nedsætter lugtgener fra det organiske affald. Posens størrelse og tykkelse kan tilpasses kundens behov.

Bioposen har ikke samme levetid som en traditionel plastpose. Derfor anbefales det at lagre bioposen ved normal rumtemperatur og ikke i direkte kontakt med varme eller vand. Dette bidrager til at forlænge holdbarheden på bioposen.

I og med at bioposen er komposterbar, skal man som bruger være opmærksom på, at den ikke kan stå med fugtigt madaffald i køkkenet i mange dage, da dens styrke så vil aftage. Det viser netop at posen er nedbrydelig og vil kompostere med madaffaldet.

Se vores store udvalg af bioposer og andre bionedbrydelige produkter her. Eller ring på 70 27 19 00 og hør om alt det vi kan indenfor bionedbrydelig plast.

1. Mold development on food waste in BioBags. Jordforsk. Rapport n 5/04
2. https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2020/02/978-87-7038-165-9.pdf
3. https://genanvend.mst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/majspose-loeftede-madaffaldets-kvalitet-i-frederikssund/

Vil du vide mere om ?

Ring på 70 27 19 00 eller skriv til os, så vender vi hurtigt tilbage.

Indtast dit navn!
Indtast din e-mail!
Indtast dit telefonnummer!
{Captcha:body} {Captcha:validation}{Captcha:description}
Du skal accepterer vores privatlivspolitik!
Please let us know your message.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Indtast dit navn!
Indtast din e-mailadresse!
Invalid Input
Du skal acceptere vores privatlivspolitik!

Invalid Input