Brug af plantefolie i landbruget viser sig at have konsekvenser

BioBag Zenzo komposterbar plantefolie top

Plast er et uhyre praktisk materiale og vores moderne samfund ville ikke være det samme uden. Indenfor landbruget har plast fået en vigtig rolle i form af plantefolie, som gør dyrkningen af fødevarer nemmere og mere udbytterig. Plantefolie kan også bruges ved anlæg af større beplantninger i byrum.

Plast skal dog bruges med omtanke og når vi taler om den udstrakte brug af plantefolie i konventionel plast, er der tegn på at vi kan stå med et forureningsproblem.

Et studie fortaget af California Polytechnic State University viser at plantefolie i konventionel plast udgør en stor risiko for plastforurening og dårlig indvirkning på jordkvaliteten.
Forskerne har systematisk undersøgt jordbærmarker i Californien ved sæsonafslutning, og efter at plantefolien var fjernet fra markerne. I prøver fra markerne fandt man 213.500 makroplastiske partikler pr. hektar. Makroplast er betegnelsen for plaststykker der er over 5 mm i diameter.

Denne mængde blev fundet på overfladen af jorden og næste trin er at undersøge de samme jordprøver for mængden af mikroplast, som er plastpartikler på mindre end 5 mm i diameter. Disse undersøgelser er endnu ikke færdiggjorte, men det første resultat understreger allerede, at den udbredte brug af plastfolie i landbruget kan have langtrækkende negative konsekvenser.
I samme studie fandt forskerne ud af, at store mængder af plastaffald i jorden forringer jordkvaliteten, jordfugtigheden falder, mikroorganismerne har svært ved at ånde og planternes adgang til kvælstof forringes.

Hvad er problemet med plantefolie i konventionel plast?
Plantefolie bruges til mange former for dyrkning af fødevarer, og giver en række fordele. Med plastdække kan temperaturen øges eller sænkes, jordfugtigheden kan holdes oppe og skader forårsaget af skadedyr og ukrudt kan begrænses.

Forureningsproblemet opstår, når plantefolien skal fjernes fra markerne. Selvom man er omhyggelig ved fjernelse, kan det ikke undgås, at plasten går i stykker og efterlader mange mindre plaststykker i jorden.

Er plantefolien lavet af konventionel plast, vil plasten blive liggende i jorden i årtier eller mere. Den forgår ikke, og for hver vækstsæson vil mængden af plastaffald ophobes og forringe jordkvaliteten. Det er vanskeligt og dyrt at fjerne disse plastpartikler fra jorden, når de først er der, så det er nu vi skal handle.

Plastikforurening i landbrugsjorden kan også have en negativ indvirkning på det omkringliggende økosystem. Mikroplastpartikler kan transporteres gennem vandløb og påvirke vandlevende organismer og fiskebestande. De kan også forurene grundvandet og skade dyrelivet.

BioBag Zenzo komposterbar plantefolie bund

Komposterbar plantefolie er et bæredygtigt alternativ
FN skønner, i en rapport fra 2021, at der årligt bruges omkring 12,5 millioner tons plastprodukter i landbrugsproduktionen i hele verden. Heraf udgør plantefolie omkring 60 procent. Avlere af grøntsager, frugt, afgrøder og husdyr er tilsammen de største brugere og tegner sig for ti millioner tons om året.

Det er anseelige mængder, som kan efterlade et stort forureningsproblem for de næste generationer. Så måske er det på tide, at vi kigger på andre løsninger. Fx komposterbar plantefolie, som har de samme gode egenskaber som plantefolie i konventionel plast.

Den store og afgørende forskel er, at bioplantefolie er komposterbart og dermed nedbrydes af mikroorganismer i jorden og laves om til kompost og vand – og med tiden forsvinder den helt.
Den komposterbarer plantefolie pløjes ned i jorden ved sæsonafslutning eller efter høst. Tykkelsen af folien kan tilpasses efter hvor lang en vækstperiode den aktuelle afgrøde har, så komposteringsprocessen først begynder, når afgrøderne er høstet.

Komposterbar plantefolie er et lidt dyrere produkt, men til gengæld spares avlerne for den tidskrævende arbejdsgang det er at fjerne plantefolie fra markerne. Den komposterbare folie skal blot pløjes ned i jorden på den mark, hvor den har været anvendt.

Plantefolie i konventionel plast har været et vigtigt værktøj i landbruget i mange år, men dens langsigtede konsekvenser for miljøet bliver stadig tydeligere med studier, som dem der er foretaget i Californien.
Plast er et vigtigt værktøj i landbruget, og dets bæredygtige anvendelse er afgørende for at opretholde produktiviteten og samtidig beskytte miljøet. Ved at bruge en bæredygtig og komposterbar plantefolie, kan landbruget bidrage til at reducere plastforurening og fremme en mere bæredygtig fremtid.

Er det ikke nu, at vi skal arbejde på at ændre vores vaner, specielt dem som skader og forurener landbrugsjorden, som vi er så afhængige af?

Læse mere om komposterbar plantefolie og mikroplast her:

BioAgri komposterbar plantefolie

Er Komposterbar bioplast er en del af EUs jordbundsstrategi?

Bioplast anerkendes som bæredygtig alternativ til konventionel plast af FN

Kan plastforurening give helbredsmæssige konsekvenser

Kilder:
https://phys.org/news/2023-07-strawberry-fields-production-long-term-plastic.html
https://www.fao.org/3/cb7856en/cb7856en.pdf

Vil du vide mere om ?

Ring på 70 27 19 00 eller skriv til os, så vender vi hurtigt tilbage.

Indtast dit navn!
Indtast din e-mail!
Indtast dit telefonnummer!
{Captcha:body} {Captcha:validation}{Captcha:description}
Du skal accepterer vores privatlivspolitik!
Please let us know your message.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Indtast dit navn!
Indtast din e-mailadresse!
Invalid Input
Du skal acceptere vores privatlivspolitik!

Invalid Input