Kommunens retningslinjer for nedgravede affaldscontainere skal følges

Kommune karav nedgravede affaldscontainere top

Affaldshåndtering er blevet mere og mere kompleks i takt med, at regler strammes og ambitionen om at genanvende så meget som muligt øges. Når man som fx boligforening eller ejerforening skal etablere nedgravede affaldscontainere, er det ofte vigtigt at have kommunen med fra starten.

I mange kommuner skal det valgte system godkendes og der skal foreligge en byggetilladelse inden etableringen af de nedgravede affaldscontainere kan begynde. Containerne skal overholde reglerne for Dansk standard DS/EN 13071-1, -2 og -3, og man skal sikre sig at kommunens renovatør kan tømme dem.

Tekniske krav til containere og omgivelser
Der er også ofte specifikke tekniske krav til containerne ift inderbeholder og indkastsøjle, fundament, krogsystemer, volumen, affaldstyper, indkast, farver og mærkater, perkolatopsamling og handicapvenlighed. Også Affaldscontainernes omgivelser er underlagt krav til placering og tilgængelighed. Herunder belægning, afstande både på overfladen og i højden, brandforskrifter og bygningsreglementer.
Det er også ofte i samarbejde med kommunen at volumenbehov pr. boligenhed og tømningsfrekvens fastsættes. Herunder hvilke affaldsfraktioner, der kan indsamles i nedgravede affaldscontainere og hvordan de fordeles. Fx hvilke fraktioner der kan indsamles i todelte container, så det giver mening ift. tømning og krogsystemer.

Hvis man er opmærksom på alle disse faktorer, er der god mulighed for at installation og ibrugtagning af nedgravede affaldscontainer vil være let og smertefrit. Samtidig får man et system med stor volumen, som ikke fylder meget på overfladen og som gør det let for brugere at affaldssortere og dermed opnås renere affaldsfraktioner og bedre genanvendelse.

ZENZOs affaldssystemer lever op til kommunernes krav
ZENZOs nedgravede affaldscontainere lever naturligvis op til alle krav. Hvis nogle kommuner har yderligere specifikke forventninger kan vores modeller tilrettes. Vi hjælper med at indhente de relevante tilladelser og information om din kommunes krav til affaldssystemerne. Så er du sikker på at alt er, som det skal være.

FX har vi leveret nedgravede affaldssystemer til FSB Fælledhaven i Ørestaden i Københavns kommune. Københavns kommunen har mange klare regler og krav til nedgravede affaldscontainere. Vores nedgravede affaldscontainere i Fælledhaven lever op til det hele og har nu, siden oktober 2020, været fyldt og tømt mange gange.

Se mere om vores nedgravede affaldscontainere her

Vil du vide mere om ?

Ring på 70 27 19 00 eller skriv til os, så vender vi hurtigt tilbage.

Indtast dit navn!
Indtast din e-mail!
Indtast dit telefonnummer!
{Captcha:body} {Captcha:validation}{Captcha:description}
Du skal accepterer vores privatlivspolitik!
Please let us know your message.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Indtast dit navn!
Indtast din e-mailadresse!
Invalid Input
Du skal acceptere vores privatlivspolitik!

Invalid Input