Affald som en ressource

Zenzo goer affald til en ressource top

I de sidste par år har der været meget fokus på hvordan vi skal håndtere alt det affald, som vores samfund producerer. I EU laves der ambitiøse planer for, hvor meget af vores affald vi skal sortere og i mange danske kommuner skal borgerne allerede sortere deres affald i flere fraktioner.

Med alle de nye tiltag opstår der behov for at kunne håndtere affaldsfraktionerne, så de holdes adskilt i hele processen. Jo renere affaldsfraktionerne er, jo højere værdi har de. Affaldsmængderne er vigtige, men måden vi håndterer vores affald på spiller også en stor rolle.

Med nedgravede affaldssystemer imødekommer man de krav, der er til en succesfuld affaldssortering.

Se ZENZOs udvalg af nedgravede affaldscontainere her

Zenzo goer affald til en ressource bund

De nedgravede affaldscontainere har en større volumen end de traditionelle containere, deres placering, indkast og skiltning kan gøre det nemt og enkelt for brugerne at placere affaldet det rette sted.

Da affaldscontainerne kan rumme store mængder affald, skal de ikke tømmes så ofte hvilket giver færre kørsler. Det betyder nedsat kuldioxid, som er den mest almindelige drivhusgas. Det giver også besparelse i driften, som mange kommuner har stort fokus på.

Undersøgelser viser at en effektiv affaldssortering giver gode resultater. Med rene affaldsfraktioner kan affaldet nemmere genanvendes eller forbrændes. Energi fra affald kan fx bruges til at producere elektricitet og varme, som kan erstatter energi, der er produceret ved brug af kul eller andre former for brændsel.

Genanvendelse af materialer kan være med til at sænke udledningen af drivhusgasser. Når genanvendte materialer erstatter nye, nedsætter man behovet for udvinding og produktion af nye materialer.

Man kan hurtigt nå frem til at affaldssortering er en af vejene til en miljøvenlig og rigtig håndtering af de store mængder affald vi producerer.

Med ZENZOs produkter inden for affaldshåndtering vil vi gerne være med til at bevæge os i den rigtige retning. Det skal være nemt for både brugere og administratorer at opnå rene affaldsfraktioner og en miljømæssig forsvarlig opsamling og håndtering af affaldet.

Læs mere om affald som ressource her

Vil du vide mere om ?

Ring på 70 27 19 00 eller skriv til os, så vender vi hurtigt tilbage.

Indtast dit navn!
Indtast din e-mail!
Indtast dit telefonnummer!
{Captcha:body} {Captcha:validation}{Captcha:description}
Du skal accepterer vores privatlivspolitik!
Please let us know your message.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Indtast dit navn!
Indtast din e-mailadresse!
Invalid Input
Du skal acceptere vores privatlivspolitik!

Invalid Input