Er komposterbar bioplast en del af EU’s jordbundsstrategi?

Soil fertility DK

Jordbunden er et meget vigtigt udgangspunkt for hele vores eksistens. Den er grundlaget for alle fødevarekæder og for biodiversiteten på jorden.

Men bare i EU er 60-70% af jorden ikke sund. Hvert år skylles ca. en milliard ton jord væk på grund af erosion, hvilket medfører et landbrugsproduktionstab på 1,25 mia. Euro om året i EU. Dertil lider jordbunden under tab af organisk materiale, forurening, tab af biodiversitet, tilsaltning, overudnyttelse og udledning af forurenende stoffer.

En sund jordbund vil styrke vores modstandsdygtighed og mindske vores sårbarhed overfor klimaændringer. Derfor arbejder EU på en Jordbundstrategi, som skal være med til bl.a. at sikre en ren og cirkulær økonomi, så vi kan dyrke sunde fødevarer og være opmærksomme på menneskers, dyrs og miljøets sundhed. Jordbunden skal have samme omsorg og beskyttelse, som luft, vand og havmiljøet får.

Hvordan bidrager bioplast til sund jord
Vi synes, at det er væsentligt, at EU i sin jordbundsstrategi inddrager komposterbar plast som en vigtig faktor i genoprettelsen og opretholdelsen af sund jord.

Indsamling og kompostering af de enorme mængder organisk affald, som vi mennesker genererer, er en bæredygtig, god og hensigtsmæssig måde at forbedre vores jord på. At give alt dette organiske materiale tilbage til jorden, vil forbedre jordbundskvaliteten med gode næringsstoffer og mikroorganismer, så jorden bliver sundere og mere modstandsdygtig overfor fx tørke og voldsom regn. Det vil også opretholde en frugtbar jord til dyrkning af vores fødevarer i en sund og givtig cirkulær økonomi.

I forbindelse med sortering og indsamling af madaffald viser undersøgelser i flere EU-lande, at hvis sorteret madaffald indsamles i bioposer, øges både mængden og kvaliteten af det indsamlede madaffald. Jo mere madaffald der indsamles og bruges til at forbedre vores jord, jo bedre.

Efterbehandlingen af madaffald kan være forskellig fra land til land – ja endog fra kommune til kommune. Den optimale er udvinding af biogas, som er en bæredygtig energiform, der kan erstatte fossile energikilder. Efter udvinding af biogas er madaffaldet omdannet til en yderst næringsrig kompost, som kan bruges til jordforbedring i landbruget og andre steder, hvor det er nødvendigt.

Biogas er en god løsning til reduktion af drivhusgasemissionen fordi der ikke frigives bundet kulstof som ved afbrænding af kul, olie og naturgas. Samtidig opsamles og udnyttes metan og lattergas, som er væsentlige drivhusgasser.

En certificeret komposterbar bioposes betydning i denne proces er sikkerheden om, at der ikke er plastrester og dermed mikroplast i den gødning, som spredes på dyrkningsarealer eller andre steder i naturen. Bioposer nedbrydes af de mikroorganismer, som er i jorden og i madaffaldet.

Indsamles madaffaldet i en affaldspose af konventionel eller recirkuleret konventionel plast, er der stor sandsynlighed for, at den kompost, som spredes på markerne, indeholder plastrester som bliver til mikroplast. Da konventionel plast ikke forsvinder, vil plastforureningen af dyrkningsområderne akkumulere for hvert et nyt lag gødning, der spredes på jorden.
Vi skal undgå yderligere forurening af vores jord og derfor er bioposer den oplagte løsning til indsamling af madaffald. Først og fremmest fordi vi er sikre på, at den nedbydes helt og ikke forårsager yderligere plastforurening.

Dernæst fordi den er med til at øge mængderne af indsamlet madaffald i renere affaldsfraktioner. Jo større mængder organisk affald vi kan sortere og kompostere, jo mere kan vi give tilbage til den jord, vi er så afhængige af.

Se her hvad Københavns kommune gør med deres indsamlede madaffald

Kilder:

How compostable plastics contribute to soil health

Compostable plastics and their contribution to soil health

Spørgsmål og svar om EU's jordbundsstrategi

Vil du vide mere om ?

Ring på 70 27 19 00 eller skriv til os, så vender vi hurtigt tilbage.

Indtast dit navn!
Indtast din e-mail!
Indtast dit telefonnummer!
{Captcha:body} {Captcha:validation}{Captcha:description}
Du skal accepterer vores privatlivspolitik!
Please let us know your message.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Indtast dit navn!
Indtast din e-mailadresse!
Invalid Input
Du skal acceptere vores privatlivspolitik!

Invalid Input