Affaldsløsninger til affaldssortering i 10 fraktioner

10 affaldsfraktioner top

Den nye ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, som regeringen og de fleste partier i folketinget har indgået, skulle gerne sætte skub i en øget og mere strømlinet affaldssortering, mere genanvendelse af plastaffald og mindre forbrænding af affald. Tre vigtige tiltag, hvis vi skal opnå en mærkbar formindskelse af C02 udledningen i Danmark.

Hvis du mangler hjælp til at håndtere de nye regler og finde en god løsning til affaldssortering i 10 fraktioner, sidder BioBag Zenzo klar til at hjælpe dig med at vælge de rette løsninger til affaldssortering.

Affaldssortering i 10 kategorier
I dag bliver næsten en tredjedel af alt dansk affald brændt. Det er et stort ressourcespild samtidig med at der udledes CO2 ved forbrændingen. Det kan vi ændre, ved at sortere, genanvende og genbruge vores affald i højere grad.

I klimaaftalen er det blevet aftalt, at vi skal indsamle i de samme 10 affaldstyper i hele landet. Vi skal fordele vores affald i mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstilaffald, restaffald, farligt affald samt drikke- og fødevarekartoner. Det giver god mening at se på, hvor meget volumen hver af de 10 forskellige affaldsfraktioner kræver. Så kan man tilpasse størrelsen af affaldsspand eller container ift hvor mange brugere der vil være og hvor ofte man vil tømme affaldsbeholderne.

Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen har sammen udarbejdet en række piktogrammer, som skal gøre affaldssortering i 10 fraktioner nemmere og mere ensartet, uanset hvor i Danmark man sorterer sit affald. Altså de samme affaldsfraktioner og de samme piktogrammer for alle i Danmark. Vi hjælper selvfølgelig med skilte og piktogrammer til en affaldsløsning, hvis du ikke selv kan skaffe dem.

Affaldssortering i 10 typer affald kan måske virke uoverskueligt, men heldigvis er der masser af kommuner, som allerede er langt med at sortere affald i flere fraktioner. Det er heller ikke ukendt for danskerne at sortere, og de steder, hvor man har indført sortering af fx madaffald er det ofte gået bedre end forventet. Det er vigtigt at få formidlet til borgere og virksomheder, at jo renere en affaldsfraktion er, jo bedre kan den genanvendes. Derfor skal indsamlingen være overskuelig og let tilgængelig for borgerne.

affaldssortering indendors

Affaldsspande til affaldssortering
Her i BioBag Zenzo har vi mange års erfaring med produkter indenfor affaldshåndtering. Vi har et stort udvalg af affaldsspande til affaldssortering både inden- og udendørs i flere stilarter og prisklasser. Mange af vores modeller er fleksible og kan rumme flere affaldsfraktioner i en affaldsspand. Både udformning af indkast og labels på affaldsspandene kan gøre det nemmere for brugere at sortere korrekt.

Se mere om indendørs affaldssortering her
Se mere om udendørs affaldssortering her

nedgravede containere

Nedgravede affaldscontainere til affaldsøer og affaldssortering
Til boligforeninger og kommuner leverer vi nedgravede affaldscontainere, som gør sortering og indsamling så meget nemmere og mere effektiv end med fx traditionelle 4-hjuls plastcontainere. De nedgravede containere rummer store mængder affald under jorden. Det betyder at de ikke skal tømmes så ofte og at man kan lave affaldsøer med mange affaldsfraktioner, uden at det optager plads der tages fra grønne fællesområder eller parkeringspladser i fx boligforeninger.

Se mere om nedgravede affaldscontainere her

affaldshuse og containerskjulere

Få styr på dine affaldscontainere med containerskjulere eller affaldshuse
Har man mange traditionelle affaldscontainere, som skal afskærmes har vi containerskjulere i flere modeller, som kan sætte skik på affaldsindsamlingen og samtidig gøre det helt tydeligt, hvor man skal lægge hvilken slags affald. Har du allerede affaldssortering men mangler få nye affaldsfraktioner, er det hurtigt og enkelt at udvide med traditionelle containere gemt i containerskjulere.

Mange containere kan også samles i affaldshuse, hvor containere og fraktioner kan have deres faste pladser, så det er nemt og overskueligt for brugerne at affaldssortere korrekt.

Se mere om containerskjulere og affaldshuse her

Komposterbare bioposer til madaffald
Endelig er vi storleverandør af komposterbare poser til indsamling af madaffald til flere kommuner. Vi er en del af den norske BioBag koncern, som er en af pionererne indenfor komposterbar og bionedbrydelig plast.

Et af målene i ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” er at ændre vores vaner når det kommer til plast. Vi skal genanvende og genbruge mere og vi skal begrænse afbrænding af plast til et minimum. I dag brændes 90% af alt den plast, som indsamles i Danmark.

Det kan vi gøre bedre ved at bruge komposterbar og bionedbrydelig plast, der hvor det giver mening. For eksempel til indsamling af madaffald, som bl.a. Københavns Kommune gør det. Poserne komposterer med madaffaldet, de efterlader ingen mikroplast og undersøgelser viser, at hvis borgere samler madaffald i bioposer bliver fraktionen meget renere og derfor bedre. Det er cirkulær økonomi når vi dyrker madvarer, får dem på vores bord, samler madaffald i bioposer, kompostere affaldet sammen med poserne og ender med næringsrig kompost der kan tilføres landbrugsjorden.

Se mere om bioposer her

Vil du vide mere om ?

Ring på 70 27 19 00 eller skriv til os, så vender vi hurtigt tilbage.

Indtast dit navn!
Indtast din e-mail!
Indtast dit telefonnummer!
{Captcha:body} {Captcha:validation}{Captcha:description}
Du skal accepterer vores privatlivspolitik!
Please let us know your message.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Indtast dit navn!
Indtast din e-mailadresse!
Invalid Input
Du skal acceptere vores privatlivspolitik!

Invalid Input