Tlf.: 70 27 19 00

ZENZO Totalløsning

zenzo totalloesning

I Ressourceplanen for affaldshåndtering, som gælder for Danmark, er det bl.a. målet at danske husholdninger og virksomheder skal genanvende mere og forbrænde mindre affald.

For at opnå så rene affaldsfraktioner som muligt, er det vigtigt at borgere og virksomheder har let adgang til at sortere afffaldet korrekt. Her i ZENZO GROUP oplever vi en stor interesse for nedgravede affaldssystemer med stor volumen og flere fraktioner og ikke mindst et tilbud om en samlet pakke.

Skal du indføre affaldssortering i en boligforening eller andre områder med mange brugere, kan ZENZO GROUP tilbyde en TOTALLØSNING, hvor vi hjælper dig igennem et projekt fra start til slut. Lige fra din beslutning om hvilket affaldssystem du ønsker, til at containerne står klar til brug.

Med en TOTALLØSNING står ZENZO GROUP for

  • Rådgivning ved udregning af antal containere, nødvendig volumen og antal fraktioner ift placering og beboersammensætning
  • Projektledelse
  • Indhentning af godkendelser fra fx kommune og brandmyndigheder
  • Klargøring af område/foretagelse af jordprøver
  • Kranaflæsning af alle elementer til projektet
  • Etablering af betonkasse
  • Bortkørsel af jord
  • Reetablering af område incl. belægning
  • Koordinering ift ibrugtagning og brugervenlig mærkning af de forskellig affaldsfraktioner på containerne

Vil du høre mere om ZENZOs TOTALLØSNING så ring på 70 27 19 00 og spørg om alt det du vil.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev: