Tlf.: 70 27 19 00

Smart City, affaldshåndtering og fuldmeldere

zenzo fuldmelder niveaumaaler

Flere og flere danske byer begynder at indføre Smart City-løsninger for at optimere driften af byerne og for at leve op til de stigende krav, der er til fx genanvendelse og miljøvenlige løsninger.

Smart City løsninger er baseret på ”big data” og sensorer så man, ved at indsamle informationer om fx borgeres adfærd, grader af luftforurening, trafik og meget andet, kan effektivisere og tilpasse byens drift.

Indsamling af affald er en kompleks og dyr proces. I mange kommuner er der tusindvis af indsamlingssteder både ved beboelse af forskellig art og på offentlige steder. Med affaldssortering, som er indført i mange kommuner, er der også flere affaldsspande pr. husstand.

Ved at styre ruteplanlægningen intelligent kan der spares store summer. Indsamling af data fra affaldsspande og containere om forbrugsmønstre, fyldningsniveau, trafik og meget andet giver mulighed for at estimere behovet for tømning.

Herved undgår man at tømme tomme affaldsspande og containere. Det betyder færre mandetimer, lavere omkostninger og fordele for miljøet idet de store skraldevogne kører færre kilometer og dermed slider og fylder mindre på vejene og forårsager mindre støj- og luftforurening.

ZENZOs fuldmelder kan tilpasses til alt fra mindre affaldsspande til store nedgravede affaldscontainere. For at få de mest præcise målinger er det vigtig at fuldmelderen passer til containerens størrelse. Med fuldmelderen følger et enkelt og brugervenligt softwaresystem, som gør det muligt at indsamle data fra de enkelte affaldsbeholdere og skabe et samlet billede af behovet for tømning.

I fremtidens Smart Cities kunne man også forestille sig at borgere selv kan følge med i deres affaldsmængder og hvor gode de er til affaldssortere. Når borgere kan følge med i eget forbrug af fx el, gas og vand har det viste sig at lysten til at begrænse forbruget, både for at skåne miljøet, men også for at spare penge stiger. I fremtiden kunne man sagtens forestille sig at borgere kunne opnå besparelser, hvis de er gode til at affaldssortere og begrænse mængden af affald.

Læs om vores fuldmelder her eller ring på 70 27 19 00 og hør mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev: