Tlf.: 70 27 19 00

Nedgravede affaldscontainere – få en totalløsning

zenzo nedgravede affaldscontainere molokker totalloesning 1

EF ved Egedam er en større ejerforening i Hillerød, som har fokus på miljøvenlig levevis med lavt energiforbrug, affaldssortering og grønne fællesarealer for beboerne.

For at opnå de bedste resultater indenfor affaldssortering har Egedam, med hjælp fra ZENZO, fået installeret seks nedgravede affaldscontainere. Når affaldet deponeres under jorden slipper man for grimme store containere, som fylder meget over jorden. Designet på de nedgravede affaldscontaineres indkast er stilrent og enkelt, de fylder ikke meget og man slipper for lugtgener fra affaldet og at pladserne til indsamling af affald er rodede og overfyldte.

Egedam valgte en ZENZO TOTALLØSNING, hvor ZENZO har stået for både levering, nedgravning og montering af affaldscontainerne. En TOTALLØSNING indebærer også projektledelse og dialog med kommuner eller forsyninger ifm tilladelser til og godkendelse af de nedgravede containere. Ejerforeningen har blot taget stilling til antal containere, volumen og hvor de skulle installeres. ZENZO har ordnet resten. Affaldsøerne med containerne har endvidere fået installeret pullerter med lys, som gør de nedgravede containere tilgængelige – også efter mørkets frembrud.

Containerne er Lumio modellen fra Bwaste. Fire containere til restaffald rummer hver især 5m3. De to øvrige til madaffald rummer 3 m3. Den mindre volumen skyldes at madaffald er tungt og man skal derfor være opmærksom på at containerne ikke bliver for tunge ifm tømning. Fronten på containerne til madaffald er malet grønne, så det er nemt for brugerne at se hvor madaffaldet skal lægges.
Som det kan ses på billeder herunder, var det en fest da Egedam indviede deres nye containere.

Læs mere om Lumio her

zenzo nedgravede affaldscontainere molokker totalloesning 2

zenzo nedgravede affaldscontainere molokker totalloesning 3

Også i ejerforeningen Birkeparken i Hillerød har man valg en ZENZO TOTALLØSNING. Her er tre fuldt nedgravede containere fra vores tyske leverandør H&G blevet installeret. Modellen hedder EUROPAplus og er leveret med skjulte kroge og en indkastsøjle i rustfrit stål. Også her er volumen på containeren til madaffald på 3m3 og 5m5 til restaffald.

Læs mere om EUROPAplus her

Læs mere om ZENZO TOTALLØSNING her

ZENZO tilbyder også en serviceaftale, hvor vi står for rengøring og vedligeholdelse af de nedgravede affaldssystemer. Se mere her

Fordelene ved nedgravede affaldscontainere er mange:

  • Den store volumen kræver færre tømninger, mindre kørsel med store lastbiler og dermed mindre CO2 udslip.
  • En effektiv affaldssortering er godt for miljøet, da vi opnår højere genanvendelse og dermed begrænser udledningen af forurenende stoffer ved forbrænding og deponering af affald.
  • De nedgravede affaldscontainere har stor kapacitet på minimal plads, og da affaldet er under jorden begrænses lugtgener fra affaldet. Med nedgravede affaldscontainere opnår man pæne og ryddelige pladser til indsamling af affald.
  • En nedgravet affaldscontainer er et lukket system, så renovatører kommer ikke i kontakt med affaldet ved tømning. Der er ingen tunge løft for renovatøren, da tømning foregår med kran og kan udføres af en mand.
  • Nedgravede affaldscontainere gør affaldssortering let tilgængelig, da de kan installeres tæt på beboelse og virksomheder. Containernes indkast er brugervenlige idet indkastet sidder lavt og åbning af indkastet ikke kræver mange kræfter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev: