Tlf.: 70 27 19 00

Kom i mål efter udfordringer med todelte nedgravede affaldscontainere

ABB vejle top

I 2016 vandt ZENZO et udbud om 70 nedgravede affaldscontainere til 10 afdelinger i Vejles største boligselskab ABB. Her skulle man begynde at sortere i madaffald og restaffald. I Vejle kommune bruges madaffaldet til udvinding af biogas og jordforbedring og restaffaldet sendes til forbrænding.

Med de nye containerne ville ABB opnå drift besparelser ift tømning, idet langt større mængder affald afhentes ved en enkel tømning end før. Derudover ville lugtgener fra madaffaldet være begrænset, da det ligger under jorden. De nedgravede containerne fylder mindre end traditionelle affaldscontainere og man kan derfor holde de steder, hvor beboerne skal aflevere deres affald, pæne og ryddede.

Til dette projekt ville man gerne installere nedgravede containerne delt i to rum med forskelligt rumfang. Et rum på 1,8 m3 til madaffald og et andet på 3,2 m3 til restaffald. Da de første containere var installerede viste denne opdeling sig desværre at give problemer ved tømningen. Fraktionen med restaffaldet satte sig fast og gled ikke ud ved åbning af bundklappen.

Ved differentieret opdeling skal man være opmærksom på, hvilke affaldsfraktioner det drejer sig om. Fx ændrer restaffald karakter, når der ikke er madaffald i. Madaffaldet er tungt og uden det bliver restaffaldet lettere og opfører sig derfor anderledes, når containeren tømmes. Nogle fraktioner er direkte uegnede til opdelte container fx stort pap, da det sætter sig fast og ikke glider nemt ud af containeren ved tømning.

Det var selvfølgelig en uventet udfordring, som ZENZO, i samarbejde med leverandøren Bwaste, har været fokuseret på at løse til ABB Vejles tilfredshed. Fx har flere containere været en tur forbi fabrikken og er blevet modificeret, så de nu kan tømmes uden problemer.

Heldigvis bliver man klogere af udfordringer og efter dette projekt i Vejle er vi nået i mål med en tilfreds kunde og en del erfaringerne rigere. Nu er vi eksperter i nedgravede affaldscontainere, som er delt i to rum med forskellige størrelse. Både ZENZO og vores leverandør ved hvad der skal tages højde for, når containere med to rum skal produceres og installeres.

Ring på 70 27 19 00 og hør om alt det vi kan med nedgravede affaldscontainere eller affaldssystemer i det hele taget. Du kan også se mere her

ABB vejle bund

Tilmeld dig vores nyhedsbrev: