Tlf.: 70 27 19 00

58 nedgravede containere til AKF byggerier

nedgravede affaldscontainere til AKF top

Nedgravede affaldscontainere er en optimal og effektiv løsning til indsamling af større affaldsmængder i byområder, boligselskaber og ejerforeninger. De fleste danske kommuner har indført affaldssortering og i disse kommuner er det derfor et krav, at beboernes affaldsordning understøtter sortering.

I Trekroner ved Roskilde og Lærkeparken i Hillerød har AKF Holding opført ejendomme, hvor det giver god mening at etablere nedgravede affaldscontainere.

Containerne har stor kapacitet, men fylder ikke særlig meget over jorden. Affaldet er gemt væk under jorden, hvilket også nedsætter lugtgener fra specielt madaffald. Et nedgravet affaldssystem er lukket, hvilket betyder at hverken beboere, renovationsmedarbejdere eller ejendomsfunktionærer kommer i berøring med affaldet. Med containernes store kapacitet, skal de ikke tømmes så ofte, hvilken mindsker larm ved tømning og forurening fra skraldevogne.

ZENZO har leveret de nedgravede affaldscontainere. 45 stk. til Trekroner og 13 stk. til Lærkeparken. Containerne har en kapacitet på op til 5m3. Nogle er delt i to rum til de affaldsfraktioner, som ikke fylder så meget. De opstillede containerne giver plads til op til 6 forskellige affaldsfraktioner og tømmes med et trekrogssystem.

Modellen i Roskilde og Hillerød er Lumio, hvis top er helt enkel i designet. Den passer godt til moderne nybyggerier, hvor den ikke fylder meget i arealerne omkring ejendommene. Til gengæld rummer containerne store mængder affald og det er nemmere at undgå overfyldte containere og rod som ikke pynter.

Ring på 70 27 19 00 og hør mere om alle vores affaldsløsninger eller se mere om Lumio nedgravet affaldscontainer her.

nedgravede affaldscontainere til AKF bund

Tilmeld dig vores nyhedsbrev: