Google+

Plantekummer

Plantekummer giver ofte liv til områder der trænger. De kan anvendes så der skabes en naturlig afgrænsning af en plads eller torv. Mange virksomhed anvender plantekummer ved deres indgangsparti for at skabe et mere imødekommende indtryk. Plantekummerne fås i mange forskellige design.

Download Inspirationsbrochure